Bachdenkmal am Thomaskirchhof

Thomaskirchhof 18, 04109 Leipzig